Kế toán Công nợ

Kế toán Công nợ

Nhận phiếu xuất hàng từ bộ phận kho, cập nhật số liệu xuất kho vào sổ Excel, phần mềm kế toán Làm sổ công nợ …

Xem thêm
Tuyển Giám Sát Kinh Doanh

Tuyển Giám Sát Kinh Doanh

Mô tả công việc Thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm. Xây dựng và quy hoạch thị trường, nhà phân phối Hỗ trợ nhà phân phối cũ phát triển …

Xem thêm
Tuyển Dụng: Trưởng khu vực – Ngành Sơn
Đại diện kinh doanh các tỉnh

Đại diện kinh doanh các tỉnh

Giới thiệu sản phẩm Sơn Alo tới khách hàng.  Xác định khách hàng tiềm năng, tìm kiếm và tiếp cận khách hàng mục tiêu. 

Xem thêm
Chuyên viên quay dựng video

Chuyên viên quay dựng video

Mô tả công việc : Lên concept, quay video theo yêu cầu Thiết kế, chỉnh sửa các video clip phục vụ quảng cáo, truyền thông sự kiện. 

Xem thêm
Tuyển dụng Sale Admin

Tuyển dụng Sale Admin

Tiếp nhận xử lý thông tin, chăm sóc khách hàng Tiếp nhận, hỗ trợ phòng kinh doanh các công việc phát sinh. Chuẩn bị, soạn thảo, …

Xem thêm
Tuyển Giám Sát Kinh Doanh 2019

Tuyển Giám Sát Kinh Doanh 2019

Tiếp nhận xử lý thông tin, chăm sóc khách hàng Tiếp nhận, hỗ trợ phòng kinh doanh các công việc phát sinh

Xem thêm
trở lên